8 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Con người là trung tâm

Chúng ta xem con người là trung tâm, là chủ thể quyết định tạo ra sự phát triển đồng thời là đối tượng thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Mọi quy định, quyết định của Công ty đều có mục tiêu giúp mọi người nâng cao chất lượng cuộc sống và từng bước hoàn thiện bản thân mình, hướng tới giá trị Chân – Thiện – Mỹ.

Chúng ta cam kết đối xử với nhân viên với sự tôn trọng và đề cao nhân phẩm. xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; dựa trên cơ sở công bằng dân chủ và nêu cao sức mạnh đoàn kết tập thể.

2.Trung thực

Chúng ta luôn trung thực, thẳng thắng và làm những điều đúng đắn, làm cho khách hàng tin cậy chúng ta và chúng ta cùng nhau làm việc dựa trên sự tin tưởng, hợp tác

3.Kỷ luật

Chúng ta là một tập thể mạnh mẽ đoàn kết có tính kỹ luật cao, kỹ luật trong hành động, trong công việc, trong cam kết và thực thi cam kết

4. Uy tín

Bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết với khách hàng, nhà phân phối , đối tác, nhà cung cấp.

5. Khát khao chiến thắng

Chúng ta quyết tâm trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực dầu nhớt

Chúng ta không thỏa mãn với những thành công hiện tại

Chúng ta khát khao giành chiến thắng trên thị trường.

6. Phát triển bền vững

Coi chất lượng SP + con người + chiến lược đột phá là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững. Chúng ta chú trọng việc kinh doanh dựa trên nền tảng tôn trọng con người, khách hàng và luật pháp, nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững

7.Phục vụ khách hàng

Lấy lợi ích của khách hàng làm tâm điểm, là nhân tố quyết định cho mọi hoạt động của Công ty. Mô hình kinh doanh đều phải dựa trên việc đáp ứng và thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của khách hàng làm trọng. Không tham lợi về mình, không chụp giật và lừa dối khách hàng.

8.Tinh thần trách nhiệm

Chúng ta xem mình là người chủ của công ty, giữ gìn tiền bạc, tài sản của công ty như tài sản của chính mình, đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu trong mọi hành xử

Mọi cá nhân khi được giao quyền và trách nhiệm thì phải nổ lực hết sức để đạt được kết quả công việc tốt nhất . Sẳn sàng chịu trách nhiệm nếu không làm tròn trách nhiệm