MAXAN RUST OIL

Là dầu chống rỉ được tạo thành từ dầu gốc tinh chế và chất phụ gia chống tạo rỉ. Sử dụng như lớp phủ bảo vệ trên bề mặt kim loại ở môi trường không khí ẩm.

Ðặc tính

  • Chống rỉ tuyệt vời.
  • Sử dụng trong nhiều lĩnh vực
  • Hiệu quả kinh tế cao
  • Dễ gia công.

Tiêu chuẩn kĩ thuật

Dầu đáp ứng được tiêu chuẩn: DIN 51503 KA 68, FES No.1 Oil, USDA H2 Lubricant.