• Đối với khách hàng: Cung cấp các sản phẩm có công nghệ đột phá và chất lượng vượt trội, dịch vụ hậu mãi tốt nhất giúp thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
  • Đối với nhà cung cấp và đối tác: luôn đối xử một cách công bằng thiện chí bảo đảm quyền lợi của cả hai bên đồng thời ghi nhận sự đóng góp của tất cả các đối tác.
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc, kỷ luật, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
  • Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân.