CASAN C SYN

DẦU MÁY NÉN LẠNH TỔNG HỢP CAO CẤP

Dầu CASAN C SYN  là dầu làm lạnh tổng hợp gốc benzen ankyl hóa. Dầu này được sử dụng cho  phần lớn máy nén lạnh và tương thích với các môi chất lạnh phổ biến ngoại trừ các chất HFC.

ỨNG DỤNG

  • Máy nén lạnh

Dầu CASAN C SYN được khuyên dùng cho máy nén kín, nửa kín và hở trong các hệ thống lạnh gia dụng, thương mại và công nghiệp.

Dầu này có thể dùng cho cả hai loại máy nén piston và trục vít.

  • Khả năng tương thích với môi chất lạnh

Dầu máy nén lạnh CASAN C SYN được thiết kế để dùng với phần lớn các môi chất lạnh phổ biến:

  • Các hệ thống amoniac (R717) trong đó dầu này có tính năng hoạt động ưu việt, ngay cả khi nhiệt độ xả của máy nén cao hoặc nhiệt độ bay hơi giảm xuống -33°C hoặc thấp hơn.
  • Các hệ thống khí CO2 (R744).
  • Các hệ thống CFC và HCFC (R12 và R22)
  • Các hệ thống hydrocarbon chẳng hạn như propane (R290).

ƯU ĐIỂM

Hiệu suất hệ thống

Dầu máy nén lạnh CASAN C SYN có khả năng hòa tan cao và được thiết kế để duy trì hiệu năng cũng như độ sạch của môi chất lạnh.

  • Kéo dài chu kỳ bảo dưỡng

Dầu máy nén lạnh CASAN C SYN có độ bền ôxi hóa và nhiệt độ cao tuyệt hảo, cung cấp tuổi thọ dầu cao ngay cả khi nhiệt độ  xả  của máy nén khí cao.

Ngoài ra, dầu máy nén lạnh CASAN C SYN được pha chế để kiểm soát chặt chẽ việc hình thành cặn dầu và cặn bùn giúp cho việc kéo dài chu kỳ thay dầu so với dầu máy nén lạnh có gốc dầu khoáng.

  • Tiêu chuẩn kỹ thuật và Chấp thuận

Dầu máy nén lạnh CASAN C SYN đáp ứng các tiêu chuẩn của DIN 51503 KAA và KC.

  • Sức khỏe và An toàn

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn xin tham khảo thêm tài liệu về an toàn sản phẩm dầu nhờn Nano Việt Nam tương ứng, liên hệ với nhân viên của Nano Việt Nam để có thêm thông tin.

  • Bảo vệ môi trường

Đưa dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước